SVENSKA WELSHPONNY & COB FÖRENINGEN

  HEM / TILLBAKA 2019-04-21 09:10:49 

Sidor

Nyheter & Info

Information

Sök häst
Inloggning

Anmälning utst. ridkl. mm.

 

SWF NYHETSBREV

 

Externa länkar:
ID-kontrollanter2016-09-29 Nya regler gällande Plan och riktlinjer
Av: G.J
2014-06-19 Ändringar i prislistan för pass och registreringar, gäller från 1 juli 2014
Registrering av ponny redan registrerad i annan förening och/eller land 400:00
Förtur - snabb behandling av ansökan plus 500:00 på ordinarie pris
Av: M.C.
2013-02-19 Fr o m 1/3 2013 kommer en differentierad registreringsavgift att börja gälla.
Passansökningar på föl, inkomna efter 1/11 varje år kommer att bli 100:- dyrare. Detta för att undvika att de flesta passansökningar kommer in till registratorn i slutet av december. Det blir då svårt att hinna få passen klara i tid.
Av: I.J.
2013-02-19 Fr o m 1/3 2013 kommer det att tillkomma en avgift på 100:- för varje komplettering som måste begäras av registratorn, för att ditt ärende ska kunna bli korrekt behandlat. Så kolla en gång extra att du har fyllt i alla papper korrekt och även bifogat alla papper som gäller just ditt ärende.
Av: I.J.
2013-02-19 Nu finns det en ny blankett som ska användas vid ärenden hos registratorn. Där fyller du i vad det är du vill ha gjort med de papper du skickar in. T ex passansökan, ägarbyte osv. Alla inskickade handlingar ska åtföljas av denna blankett, för snabbare och korrekt hantering av ditt ärende.
Av: I.J
2012-10-26 Nu kan du registrera dig för en prenumeration på SWF:s Nyhetsbrev. Det är gratis. Länk här till vänster.
Av: I.J.

Adress till SWF stambok
SWF Stambok
c/o Maria Carlsson
Djup 13
774 99 By Kyrkby

Adress till SWF
SWF
c/o Gunn Johansson
Jutagården
443 38 LERUM

E-post Registrator:
registrator@swf.nu

E-post Förening:
info@swf.nu

E-post Webmaster:
webmaster@swf.nu

Svenska Welshponny & Cob Föreningen tar inget ekonomiskt ansvar för eventuella felaktigheter i stamboken.
Innehållet i Stamboken tillhör Svenska Welshponny & Cob Föreningen. Material får inte kopieras och/eller förvanskas utan godkännande från SWF

Copyright © 2000-2019 - SWF - All rights reserved
Denna sida använder cookies
Skapad av Shift IT